zondag 31 augustus 2008

Katten, web2.0, activisme en wapenwedloopHoe zat het ook alweer met de Cute-cat-theory?
Web 1.0 is uitgevonden voor nerds en wetenschappers om theorieën te publiceren.
web 2.0 is uitgevonden om de leukste foto van je kat te publiceren.

Ik heb dit altijd wel een aardige relativering gevonden van de opgewonden geluiden over web 2.0. Maar ik ben het er natuurlijk niet mee eens.

Internet is een mooie technische uitvinding wat een onnoemelijke hoeveelheid nieuwe mogelijkheden geeft maar dat betekent niet dat iedereen alleen kwalitatieve informatie publiceert.
De boekdrukkunst heeft ook de wereld verbreed en nieuwe kennis ontsloten maar ook hierbij zijn naast prachtige boeken ook flutboeken geschreven. Dat betekent niet dat de techniek slecht zou zijn.

Ethan Zuckerman heeft bij zijn ETech-talk het cute-cat thema verder uitgewerkt. In het stuk geeft hij aan dat de ontwikkelaars van nieuwe web2.0 instrumenten pas van een succes kunnen spreken als activisten er gebruik van maken.
En de activisten maken op dezelfde manier gebruik van web 2.0 technieken als de makers van de cute-cat foto's.Op Youtube publiceer je je mooiste kattenfilmpjes maar wordt net zo goed gebruikt voor filmpjes over vakbondsakties, via je blog schrijf je over de avonturen van je kat maar kan je net zo goed over mensenrechtenkwesties gaan.
Zuckerman noemt een activist uit Bahrein die via Google-Earth de de schrijnende verschillen in rijkdom mooi visualiseert. Natuurlijk werd dit door anderen snel verspreid waardoor de oliesjeiks het voor het nakijken hadden.Zuckerman schrijft vervolgens hoe moeilijk het voor regimes is om blokkades op te werpen tegen de web 2.0 technieken. Zodra Google is afgeschermd dan is Twitter de volgende bedreiging. Toch is het hier, hier en hier gelukt om te blokkeren.

Maar Zuckerman spreekt over een nieuwe trend in censuur. De regimes gaan zelf web2.0 tools bouwen en vervangen de reguliere toepassingen.

"China blocks most of the Web 2.0 companies you know and provides alternatives," "It's a really unique form of censorship. You not only block Web 2.0 but you have censorship baked into the replacements." Zuckerman
Maar tot nog toe zie ik alleen dat Google zijn eigen gecensureerde versie in China heeft gelanceerd en zie nog weinig andere replacements.
Er is wel een Chines YouTube en een Chinese Delicious maar ik kon niet zien in hoeverre ze onafhankelijk zijn of niet. Al is de autonomie in een communistisch sowieso te betwisten maar om daar bij alles zo maar van uit te gaan vind ik nogal gemakkelijk.

De Chinese machthebbers in dit geval hebben natuurlijk een mooi argument om eigen tools te ontwerpen omdat het Chinese schrift niet compatibele is met het westerse schrift.

Maar als Zuckerman toch gelijk blijkt te hebben ben ik nu zo'n onnozele optimist om te denken dat ook voor het replacement-probleem een oplossing gevonden wordt?


Nog wat uitleg over web 2.0
The Machine is Us/ing Us
Commoncraft heeft op zijn website filmpjes waar op een eenvoudige manier het hele scala van feeeds tot twitter wordt uitgelegd.

Geen opmerkingen:

 
Bookmark and Share